Colofon

Binnenlands Bestuur Extra – Thorbecke 2030 is een uitgave van Binnenlands Bestuur BV, onderdeel van Sijthoff Media. Uitgaven onder de titel Binnenlands Bestuur Extra vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenlands Bestuur.


Het digitaal magazine Thorbecke 2030, toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie, bevat tekst- en videoverslagen van vijf bijeenkomsten die in 2020 onder de titel zijn gehouden. In deze serie bijeenkomsten verkenden Democratie in Actie, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.


Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters.

Vormgeving en samenstelling:

KreatieKamer, Milo van Putte


Fotografie:

Henriëtte Guest


Marketing en distributie:

Lindsay Duijm


Contactadressen:

Democratie in Actie
diaservicepunt@vng.nl


Binnenlands Bestuur
info@binnenlandsbestuur.nl


Nederlands Gesprek Centrum
hans.kennepohl@isvw.nl